Sözcük Anlamı
Beşirlemek

Başarmak, becermek

Zil

Ekin, soğan gibi şeylerin ilk filizi.

Zibil

Çöp

Zırrıkı

Bir şeyin aşırısı. Mesela zırrıkı deli, delinin aşırısı

Zırrıkçı

Mızıkçı

zahar, zȃr

Her hȃlde, ihtimal.

Zangır zangır titremek

Aşırı titremek, aşırı heyecan ya da sinirden dolaylı sürekli titremek, titremeyi engelleyememek.

Yüz yumak

Yalakalık etmek

Yörep

Yokuş

Yonsul

Yosun

Yirikli

Yarığı bulunan ama mecazen dişilik organını kasden kadın için ama kadın olmanın yerini bilmeyen.

Yirik

Çok ince bir çizik hȃlinde derin yarık.

Yanı yére gelesice

Öl anlamında bir deyim, beddua.

Yallandī gapıda ürmek

Nerede besleniyorsa oranın lehine konuşmak.

Üfelemek

Ovmak, ovalamak