Gazel

52

Diyar-ı küfrü gezdim beldeler kâşâneler gördüm
Dolaştım mülk-i İslâmı bütün virâneler gördüm.
Bulundum ben dahi dar-üş-şifa-yı Bab-ı Âli’de
Felatun’u beğenmez anda çok divâneler gördüm.
Huzûr-ı gûşe-yi meyhaneyi ben görmedim gitti
Ne meclisler, ne sahbâlar, ne işrethaneler gördüm.
Cihan namındaki bir maktel-i âma yolum düştü
Hükümet derler anda bir nice salhaneler gördüm.
Ziya değmez humarı keyfine meyhane-i dehrin
Bu işretgâh’ta ben çok durmadım ammâ neler gördüm.

-[Ziya Paşa-1825/1880]

Önceki İçerikYalınayak ve Telaşlı Bir Yürekle
Sonraki İçerikBugün Dünya Kız Çocukları Günü